FANDOM


Per informació de la organització, veure Marina.

El sistema de rangs de la Marina és bastant senzill i clar, amb uns límits visibles entre rangs.[1]

Els oficials i reclutes presents al Quarter General de la Marina se'ls considera "Super-elits". Els rangs per sobre de Tinent solen entrenar-se i formar-se allà, amb alguna excepció com els Capitans Morgan i Nezumi que tenen les seves respectives bases. Un rang en una base és equivalent a un rang més baix al Quarter General.[2]

Oficials de la Marina Edita

Almirall de Flota Edita

També pots veure: Categoria:Almiralls de Flota de la Marina
Sengoku i Kong.jpg

Els dos antics Almiralls de Flota junts.

Almirall de Flota (元帥, Gensui) és el rang més alt de la Marina i el cap de tota l'organització. Està per sobre dels almiralls, però per sota del Comandant en Cap del Govern Mundial i els Gorosei. Només hi ha un marine amb aquest rang al mateix moment. Com els almiralls, són els únics rangs amb el poder de convocar un Buster Call, així com de donar-ne el poder a un altre agent del Govern Mundial o marine. El seu deure és fer complir la veu del Govern Mundial i lluitar contra la pirateria, sobretot els grans pirates.

Quan un Almirall de Flota es retira, pot donar suport o aconsellar que un altre almirall en concret el substitueixi. Tot i això, l'última paraula la tenen els Gorosei que són els que elegeixen qui ocupa el càrrec.

Actual Almirall de Flota Antics Almiralls de Flota

Almirall Edita

Article principal: Almirall
També pots veure: Categoria:Almiralls de la Marina
Els tres almiralls.jpg

Els tres almiralls abans del Time-Skip.

Almirall (大将, Taishō) és el segon rang més alt de la Marina. Només hi ha tres membres amb aquest rang al mateix moment i se'ls coneix com a "Millor Poder Militar" (最高戦力 Saikō Senryoku) del Govern Mundial,[3] ja que posseeixen habilitats de combat molt fortes i letals. Són els únics marines, amb l'almirall de Flota, capaços de convocar un Buster Call o donar el poder per fer-ho.
Actuals Almiralls Antics Almiralls

Vicealmirall Edita

També pots veure: Categoria:Vicealmiralls de la Marina
Vice Almiralls.jpg

Alguns dels vicealmiralls a la Batalla de Marineford.

Vicealmirall (中将, Chūjō) és el tercer rang més alt de la Marina. Tenen diferents tipus de deures i autoritats. Per exemple, el vicealmirall John Giant sembla tenir una autoritat especial sobre altres vicealmiralls, ja que és el primer del Quarter General que rep la convocació d'un Buster Call i és qui ordena als altres vicealmiralls anar-hi. Com a mínim, onze vicealmiralls (en John Giant, en Momonga, en Komir, l'Onigumo, en Doberman, l'Strawberry, la Tsuru, en Lacroix, la Ronse, en Yamakaji i en Dàlmata) estan estacionats als Quarters Generals. Sempre hi ha un mínim de cinc vicealmiralls presents en un Buster Call.

La indumentària general d'un vicealmirall es compon d'una capa blanca de la Marina amb xarreteres blaves amb un vestit al seu gust amb corbata. L'únic que vesteix diferent és en John Giant, que porta un uniforme vermell i daurat amb moltes medalles penjades. Altres diferències es troben amb la Tsuru, que porta les xarreteres daurades, i en Garp, que les porta vermelles i negres.

Una altra característica important dels vicealmiralls és la seva força i habilitat de lluita. N'hi ha que són bons espadatxins o porten armes i molts utilitzen el Rokushiki. Molts marines gegants són vicealmiralls, el que és una prova del poder del rang. Un altre atribut important és que tots els vicealmiralls posseeixen Haki [4], encara que la majoria no s'han vist utilitzant-lo a excepció d'en Garp.

Actuals Vicealmiralls Antics Vicealmiralls

Contraalmirall Edita

També pots veure: Categoria:Contraalmiralls de la Marina

Contraalmirall (少将, Shōshō) és el quart rang més alt de la Marina i el més baix dins dels d'almirall.

Actuals Contralmiralls Antics Contralmiralls

Comodor Edita

També pots veure: Categoria:Comodors de la Marina

Comodor (准将, Junshō) és el cinquè rang més alt de la Marina.

Actuals Comodors Antics Comodors

Capità Edita

També pots veure: Categoria:Capitans de la Marina

Capità (大佐, Taisa) és el sisè rang més alt de la Marina. Uns dels seus deures és fer de cap a les diferents bases que hi ha a les illes arreu del món. Un altre deure és viatjar pels mars amb l'objectiu de mantenir l'ordre i capturar pirates i homes buscats, com a cap del vaixell sempre i quan no hi hagi un marine amb un rang superior a bord. Se'ls considera posseïdors de grans habilitats de lluita, entre elles Fruites del Diable.

Actuals Capitans Antics Capitans
  • Morgan (Branca, expulsat)
  • Smoker (Quarter General, promogut a comodor)

Comandant Edita

També pots veure: Categoria:Comandants de la Marina

Comandant (中佐, Chūsa) és el setè rang més alt de la Marina.

Actuals Comandants Antics Comandants

Tinent Comandant Edita

També pots veure: Categoria:Tinents Comandant de la Marina

Tinent Comandant (少佐, Shōsa) és el vuitè rang més alt de la Marina.

Actuals Tinents Comandant Antics Tinents Comandant

Tinent Edita

També pots veure: Categoria:Tinents de la Marina

Tinent (大尉, Taii) és el novè rang més alt de la Marina.

Actuals Tinents Antics Tinents

Sotstinent Edita

També pots veure: Categoria:Sotstinents de la Marina

Sotstinent (中尉, Chūi) és el desè rang més alt de la Marina.

Actuals Sotstinents Antics Sotstinents

Mestre Edita

També pots veure: Categoria:Mestres de la Marina

Mestre (少尉, Shōi) és l'onzè rang més alt de la Marina.

Actuals Mestres Antics Mestres

Divisió d'Infanteria i Marines Edita

Oficial d'Autorització Edita

Oficial d'Autorització (准尉, Jun'i) és el dotzè rang més alt de la Marina i el més alt entre les Divisions d'Infanteria. No es coneixen membres amb aquest rang.

Sergent Major Edita

També pots veure: Categoria:Sergents Majors de la Marina

Sergent Major (曹長, Sōchō) és el tretzè rang més alt de la Marina i el segon entre les Divisions d'Infanteria.

Actuals Sergents Majors Antics Sergents Majors
  • Coby (promogut a capità)
  • Tashigi (promoguda a mestre)

Suboficial en Cap Edita

També pots veure: Categoria:Suboficials en Cap de la Marina

Suboficial en Cap (軍曹, Gunsō) és el catorzè rang més alt de la Marina i el tercer entre les Divisions d'Infanteria.

Actuals Suboficials en cap Antics Suboficials en cap

Suboficial Edita

Suboficial (軍曹, Gunsō) és el quinzè rang més alt de la Marina i el quart entre les Divisions d'Infanteria. No es coneixen membres amb aquest rang.

Un marine amb aquest rang pot vestir-se amb diferents uniformes o, fins i tot, roba de civil. Tot i això, molts Suboficials prefereixen portar l'uniforme estàndard de marine.

Mariner de Primera Classe Edita

Mariner de primera classe (一等兵, Ittōhei) és el setzè rang més alt de la Marina i el cinquè entre les Divisions d'Infanteria.

Actuals Mariners de Primera Classe Antics Mariners de Primera Classe

Mariner Aprenent Edita

Mariner Aprenent (二等兵, Nitōhei) és el dissetè rang més alt de la Marina i el sisè entre les Divisions d'Infanteria. No es coneixen membres amb aquest rang.

Mariner Recluta Edita

També pots veure: Categoria:Mariners Recluta de la Marina

Mariner Recluta (三等兵, Santōhei) o simplement Recluta (新兵, Shinpei) és el divuitè rang més alt de la Marina i el setè entre les Divisions d'Infanteria.

Actuals Mariners Recluta Antics Mariners Recluta

Noi de la neteja Edita

També pots veure: Categoria:Nois de la neteja de la Marina

Noi de la neteja (雑用, Zatsuyō) és el dinovè rang més alt de la Marina i, per tant, el més baix. No tenen un uniforme oficial i vesteixen una samarreta de la Marina sense decoració i uns pantalons blaus.

Actuals Nois de la neteja Antics Nois de la neteja
  • Coby (promogut a sergent major)
  • Helmeppo (promogut a suboficial en cap)

Rangs especials Edita

Inspector General Edita

Inspector General (大目付 Ōmetsuke) és un rang especial que ha d'investigar els casos de corrupció, deserció, mala administració o traició a la Marina. L'única persona amb aquest rang és l'antic almirall de flota Sengoku.

Actual Inspector General Antics Inspectors Generals

Instructor Edita

Un Instructor (教官 Kyōkan) és algú que s'encarrega d'entrenar als nous reclutes de la Marina perquè es facin forts i puguin pujar de rang. Als Marines retirats se'ls demana de quedar-se com a instructors dels nous reclutes.

Actuals Instructors Antics Instructors

Referències Edita

  1. SBS One Piece Manga - vol. 8, s'explica el sistema de rangs de la Marina.
  2. SBS One Piece MangaVol. 29, l'Oda explica les diferències entre els rangs al Quarter General i els de les bases.
  3. One Piece Manga i Anime — Vol. 34 Capítol 319 i Episodi 227, la Robin diu que els almiralls són el "Millor Poder Militar" del Govern Mundial.
  4. One Piece Manga i Anime — Vol. 60 Capítol 594 i Episodi 512, el Doctor Fishbonen diu que el Haki és un poder que tenen tots els vicealmiralls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Més wikis de Wikia.

Wiki aleatori